Компютърни уроци за Пенсионери във Варна и Аксаково
Теми в обучението:

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

> Компютърна система. Физически компоненти
> Правила за работа с компютърната система.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

> Носители на информация. Работа с файлове и папки.

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОВЕ

> Стандарти за клавиатурна подредба
> Въвеждане, редактиране, CUT, COPY, DEL на текст.
> Форматиране на документ – шрифт, размер, ефект, цвят.
> Отпечатване на документ.

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

> Създаване на таблици – работен екран.
> Редактиране на данни – преместване, копиране, изтриване, вмъкване.
> Съхраняване и четене на електронни таблици от файл.
> Въвеждане на основни типове данни – текст, число, дата, валута.
> Изчисления, функции и формули – основни аритметични операции.

ИНТЕРНЕТ

> Използване на интернет в ежедневието.
> Правила за безопасна работа в интернет
> Търсене на информация в Google и използване на браузъри.
> Създаване и използване на електронна поща.
> Работа в социалната мрежа Facebook.
> Работа с чат-програмите Скайп и Вайбър.

Инж. Светлин Тодоров има 11-годишен опит като учител по Информатика и ръководител на компютърни кабинети.

Разработил е собствени методики за обучение  с продуктите от пакета “Microsoft Office”: Word, Excel, PowerPoint и Access.

Записал е серия от видео-уроци в Youtube за ускоряване на обучителния процес.

Използва метода “учене чрез правене”, с който най-лесно се усвояват и затвърждават знанията.

 

ЗА КОМЕНТАРИ: